799A3465.jpg

VASA GYMNASTIKFÖRENING

HISTORIK

 Vasa Gymnastikförening är en av de äldsta gymnastikföreningarna i Svenskfinland. Föreningen grundades år 1900 under namnet Vasa Kvinnliga Gymnastikförening. Föreningens grundare var Ida Nyström. Ändamålet med föreningen var och är fortfarande att främja gymnastik i olika former. Från begynnelsen var gymnastiken enbart ämnad för yngre damer, men efterhand växte medlemmarnas antal och i dag är det både barn, ungdomar, kvinnor och män som deltar i föreningens grupper.

År 1993 ändrades föreningens namn till Vasa Gymnastikförening eftersom föreningen är öppen för både män och kvinnor. Gymnaster från föreningen har under hela 1900-talet till dags dato flitigt deltagit i gymnastikfester i Finland samt i de stora europeiska gymnaestraderna. Från början var föreningens verksamhetsområde enbart inom Vasa stad, men idag finns grupper även i Korsholms kommun. Föreningen arrangerar varje år våruppvisningar som visar prov på rörelseglädje och föreningens bredd. I föreningen finns många duktiga ledare som erbjuds möjligheter till ledarskolning. Föreningens framtida mål är att engagera fler pojkar och män i gymnastikverksamheten.

(Läs vidare i historiken som skrevs av Ingalill Hagman till 100-årsjubileet år 2000)

 

KONTAKT

Thanks for submitting!

Gymnastic Ball
 

STYRELSEN

Vid frågor kontakta oss via vgfvasa@gmail.com

IMG_0678.JPG

MATILDA HASSEL

Ordförande

IMG_0681.JPG

TIIA HAUTALA

Vice ordförande
Kontaktperson för fob & barn

IMG_0680.JPG

MILENA HÖGKULLA

Kontaktperson för vuxenjumppa

IMG_0673.JPG

JULIA HÄSTÖ

Kontaktperson för redskapsgymnastik

IMG_0676.JPG

JOHANNA NYLUND

Kontaktperson för medlemsregistret

IMG_0749.JPG

ERICA SVARVAR

Sekreterare

IMG_0736.JPG

YVONNE GRANLUND

Verksamhetskoordinator*
*För anställningen av verksamhetskoordinatorn har vi fått föreningsstöd av undervisnings- och kulturministeriet.

 
799A3783.jpg

VERKSAMHETSHANDBOK

Under våren 2017 har styrelsen för Vasa gymnastkförening r.f. utarbetat en verksamhetshandbok som fungerar som grund och stöd för styrelsen, medlemmar samt för föreningens verksamhet. Styrelsen uppdaterar handboken vid behov.